Spotkanie Wigilijne Fundacji Rodzina Plus i przyjacół

13 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie „wigilijne” sympatyków i przyjaciół Fundacji. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania pierwszych miesięcy działalności a także do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek przy akompaniamencie skrzypiec.

Czytaj dalej...


Domowy ratownik – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci

Pomimo gorącego okresu przedświątecznego w siedzibie Fundacji 12 grudnia 2015 roku odbyło się szkolenie „Domowy ratownik – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci”. Szkolenie było skierowane do rodziców i opiekunów małych dzieci. Tematy wiodące to: postępowanie w sytuacji zatrzymania krążenia, infekcjach górnych dróg oddechowych, obsługa nebulizatora, postępowanie przy gorączce, przy zadławieniach, użądleniu przez owady, zwichnięciach czy złamaniach.

Czytaj dalej...


Między szkołą a sądem – mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

11 grudnia 2015 roku w Collegium Maius UJ Fundacja wraz z Centrum ARS UJ zorganizowały debatę nt. „Między szkołą a sądem – mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, kuratorzy, policjanci, adwokaci, mediatorzy, psychologowie, pedagodzy. Wspólna wymiana zdań miała na celu promocję idei mediacji szkolnych.

Czytaj dalej...


Mikołajki

Święty Mikołaj jest ważny dla każdego dziecka. Dlatego przy zaangażowaniu organizacyjnym Fundacji 165 dzieci wychowujących się w małopolskich rodzinach zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych) oraz w rodzinnych domach dziecka i placówkach rodzinnych, mogło otrzymać od św. Mikołaja upominek i wraz z 40 opiekunami uczestniczyć 6 grudnia 2015 roku w imprezie Mikołajowej organizowanej w NCK a sponsorowanej przez BP w Krakowie.

Czytaj dalej...


Dentist

5 grudnia 2015 roku – w ramach profilaktyki zdrowotnej – lekarze z Prywatnej Kliniki Stomatologicznej „Dentist” w Krakowie dokonali przeglądu i leczenia zębów u dzieci z dwóch krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Czytaj dalej...


Jak rozwiązywać spory biznesowe...

15 października 2015 roku w Krakowie przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencji „Jak rozwiązywać spory biznesowe – mediacja i arbitraż jako alternatywa dla drogi sądowej”.


Chwile wytchnienia

Wolontariusze Fundacji aktywnie wsparli opiekunów zastępczych i dzieci pozostające pod ich opieką w dwóch krakowskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, organizując „Chwile wytchnienia” w dniach 3 – 5 października 2015 roku w Rabce oraz 10 – 11 października 2015 roku w Zatorze.

Czytaj dalej...


Zebranie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Krośnie.

W dniach 9 i 10 października 2015 roku Prezes Fundacji wzięła udział w Walnym Zebraniu Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczych w Krośnie, gdzie zaprezentowała cele Fundacji jednocześnie zgłaszając akces Fundacji do Koalicji jako członka wspierającego.


Konferencja "Wielowymiarowy wyraz adopcji..."

7 października 2015 roku w Łodzi przedstawiciel Fundacji uczestniczył w konferencji „Wielowymiarowy wyraz adopcji. Rola systemu wsparcia rodziny w procesie budowania więzi”.


Konferencja „FAS w perspektywie psychosomatycznej”

9 września 2015 roku delegaci Fundacji wzięli udział w obchodach XV Światowego Dnia FAS, które zostały zainaugurowane podczas Konferencji „FAS w perspektywie psychosomatycznej” zorganizowanej przez Fundację Fastryga oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.

Czytaj dalej...


Rozpoczęcie działalności

Fundację Rodzina Plus rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2015 roku. Celem Fundacji jest wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci własnych i/lub dzieci powierzonych ich pieczy, a nadto` promowanie pożądanych wartości i wzorów rodzinnych.

Czytaj dalej...


Archiwum


Wróć do góry