Oferta Szkoleniowa 2016

Fundacja Rodzina Plus oferuje organizację i prowadzenie szkoleń, w tym: I. Program Szkoleniowy „Rodzina Plus” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej został opracowany przez Danutę Wiechę – autorkę, współautorkę, doświadczoną trenerkę i superwizora programów szkoleniowych dla kandydatów i już funkcjonujących rodzin adopcyjnych i zastępczych. Program Szkoleniowy „Rodzina Plus” został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 1 czerwca 2015 roku, nr 14/2015/RZ. Fundacja Rodzina Plus posiada licencję do posługiwania się Programem Szkoleniowym „Rodzina Plus”. Szkolenia prowadzą uprawnieni trenerzy Programu „Rodzina Plus”.

Czytaj dalej...


Szkolenie „Domowy ratownik – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci”

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 6 roku życia. Jeśli chcesz: dobyć umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, a także w przypadkach wysokiej gorączki, urazów, zakrztuszeń, oparzeń itd.; spać spokojnie wiedząc, że potrafisz bez paniki udzielić pierwszej pomocy swojemu dziecku; profesjonalnie udzielić pomocy dziecku, nad którym sprawujesz opiekę. Fundacja Rodzina Plus zaprasza na szkolenie: „Domowy ratownik – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci”

Czytaj dalej...


Oferta Szkoleniowa 2016

Fundację Rodzina Plus rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2015 roku. Celem Fundacji jest wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych wobec dzieci własnych i/lub dzieci powierzonych ich pieczy, a nadto` promowanie pożądanych wartości i wzorów rodzinnych.

Czytaj dalej...


Archiwum


Wróć do góry