1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Kontakt

  • Siedziba Fundacji

ul. Celna 5, 30-507 Kraków

  • Adres do korespondencji
ul. św. Floriana 14 Ł
30-698 Kraków Lusina

  • NIP: 679 311 52 95
  • KRS: 0000572359
  • Regon: 362329610

Numer konta

21 1240 4719 1111 0010 6464 3453


  • Klub Rodziców z dziećmi do lat 3

ul. Witosa 39