1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Przekaż darowiznę

DAROWIZNA DLA FUNDACJI RODZINA PLUS

Realizowane przez nas projekty są finansowane zarówno ze środków m.st. Krakowa, jak i ze środków zgromadzonych przez Fundację dzięki ofiarności osób i instytucji rozumiejących potrzeby dzieci, w tym pozostających w pieczy zastępczej i ich rodzin/rodzin zastępczych. Chcąc wesprzeć nasze działania możesz dokonać  „darowizny” inwestując w rozwój dzieci i dokładając cegiełkę w realizację zadań statutowych Fundacji.

Dane do przelewu: 

Fundacja Rodzina Plus

BANK PEKAO SA 21 1240 4719 1111 0010 6464 3453

tytule: Darowizna na cele statutowe Fundacji Rodzina Plus.  

Każdą darowiznę można odliczyć od podatku dochodowego zgodnie z ustawą:

  • o podatku od osób fizycznych(art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
  • o podatku dochodowym od osób prawnych(art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Więcej informacji na stronie: http://www.ngo.pl/x/448341 Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj: poradnik.ngo.pl/x/503999. O zasadach rozliczania darowizn czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/448357.