1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Szkoła Młodych Mediatorów

W Krakowie od 2019 r. realizowany jest projekt „Szkoła Młodych Mediatorów” w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 „Bezpieczny Kraków - Bezpieczna Szkoła”. Organizacją realizującą zdanie jest Fundacja Rodzina Plus, specjalizująca się od wielu lat w działaniach na rzecz mediacji.

W ramach projektu „Szkoła Młodych Mediatorów” – trenerzy Fundacji Rodzina Plus przeprowadzili w 27 placówkach oświatowych spotkania z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami/ opiekunami uczniów oraz przeszkolili w I etapie projektu ponad 280 uczniów krakowskich placówek szkolnych (szkołach podstawowych oraz średnich). Ten etap szkolenia obejmował 8 godzinne zajęcia warsztatowe dla kandydatów na mediatorów rówieśniczych obejmujące m.in. takie tematy, jak: przyczyny i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz rola emocji w rozwiązywaniu sporów. Podsumowaniem pierwszej edycji projektu „Szkoła Młodych Mediatorów” była zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK we współpracy z Fundacją Rodzina Plus uroczysta gala „Mediacja rówieśnicza - szansa na dobrą przyszłość”, dnia 10 grudnia 2019 r. w Nowohuckim Centrum Kultury. Gośćmi tego spotkania byli m.in. sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego Zbigniew Zgud, Sędzia dr Monika Włodarczyk Sądu Rejonowego w Chrzanowie, która jest Prezesem polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME (European Association of Judges for Mediation) oraz Anna Wojcieszczak  doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa UJ.

W roku 2020 planowana jest kontynuacja tej inicjatywy, w ramach której odbędą się kolejne warsztaty podnoszące umiejętności komunikacyjne uczniów niezbędne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w grupie rówieśniczej – 16 godzin w tym wizyty studyjne np. w krakowskim sądzie. Wprowadzenie mediacji do szkół powoduje, że młodzi ludzie uczą się samodzielnie rozwiązywać różnice problemy w atmosferze szacunku, tolerancji i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Zapraszmy do obejrzenia relacji z konferencji pt. „Mediacja rówieśnicza - szansa na dobrą przyszłość”, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2019 r. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

https://www.youtube.com/watch?v=WQgdhTtTe7E