1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Podaruj 1.5%

PODARUJ NAM 1.5% SWOJEGO PODATKU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc dla naszej Fundacji przez dokonanie wpłaty na rzecz Fundacji Rodzina Plus, która od stycznia 2019 roku posiada status organizacji pożytku publicznego OPP - KRS 0000572359 - numer ten wystarczy wpisać w deklaracji rozliczeniowej PIT).

Fundacja Rodzina Plus wspiera dzieci i ich rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci własnych i/lub przyjętych na wychowanie.

Realizując naszą misję i cele prowadzimy:

  • 2 placówki opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 13 wychowanków.
  • Klub Rodziców z dziećmi do lat 3. W zajęciach uczestniczy miesięcznie ok. 650 rodziców/opiekunów i ich dzieci,
  • szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i już funkcjonujących rodzin zastępczych, wg. autorskiego Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus”,
  • Placówkę Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny" - w okresie wakacji,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i prawne oraz projekty cyklicznie dla dzieci i ich rodzin, przy współpracy osobami i instytucjami, którym nie jest obojętny los dzieci.
  • szkolenia mediatorów w ramach Projektu „Szkoła Młodych Mediatorów”

    

Z góry dziękujemy za wsparcie i zrozumienie potrzeb dzieci i ich rodziców!