1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego

Od 1 stycznia 2018 roku Fundacja Rodzina Plus realizuje zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:

  1. „Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11. 2020 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 7 wychowanków, w Krakowie, przy ul. Jagiellończyka 10”
  2. „Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11. 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków, w Krakowie, przy ul. Borkowskiej 29/32-33”

krakow

W okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2023 r. Fundacja Rodzina Plus realizuje zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie  placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w lokalach  Gminy Miejskiej Kraków”

krakow

Fundacja Rodzina Plus:

  • zapewnia specjalistyczne wsparcie osobom, które są zatrudnione do prowadzenia ww Placówek
  • obejmuje wsparciem i opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną wychowanków Placówek i ich rodziny
  • wspiera rodziny prowadzące Placówki w dążeniu do rozwiązania sytuacji życiowej pozostających pod ich pieczą dzieci, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej lub zapewnienia im opieki do momentu usamodzielnienia się. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa