1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego

 Fundacja Rodzina Plus realizowała zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:

  1. Prowadzenie w okresie od 1.12.2020 r. do 30.04.2023 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków, w Krakowie, przy ul. Borkowskiej 29/32-33
  2. Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11. 2020 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 7 wychowanków, w Krakowie, przy ul. Jagiellończyka 10
  3. Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11. 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków, w Krakowie, przy ul. Borkowskiej 29/32-33

krakow

 

Fundacja Rodzina Plus:

  • zapewnia specjalistyczne wsparcie osobom, które są zatrudnione do prowadzenia ww Placówek
  • obejmuje wsparciem i opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną wychowanków Placówek i ich rodziny
  • wspiera rodziny prowadzące Placówki w dążeniu do rozwiązania sytuacji życiowej pozostających pod ich pieczą dzieci, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej lub zapewnienia im opieki do momentu usamodzielnienia się. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa