1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Fundacja Rodzina Plus przedstawia ofertę organizacji i prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej według Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus”
Program został opracowany przez Danutę Wiechę i zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej decyzją z dnia 1 czerwca 2015 roku, nr 14/2015/RZ. Aktualizację i ponowną rejestrację
Program uzyskał 2 kwietnia 2020 roku - Decyzja Nr 3/2020/RZ.
Fundacja Rodzina Plus posiada licencję do posługiwania się Programem Szkoleniowym „Rodzina Plus”.
Szkolenia prowadzą uprawnieni trenerzy Programu „Rodzina Plus” mający kwalifikacje do prowadzenia
szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze i już funkcjonujących rodzin zastępczych (niezawodowych,
zawodowych lub spokrewnionych z dzieckiem). Nadto mający doświadczenie własne w sprawowaniu
funkcji specjalistycznej rodziny zastępczej.
Szkolenia Programem obejmują:
1. 60-godz. szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
2. 15-godz. szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego.
3. 20-godz. szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
specjalistycznej, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi.
4. 20-godz. szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
specjalistycznej, która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi
na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
5. 10-godz. szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
II. Szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych osób
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego – tematyka i liczba godzin szkoleniowych do uzgodnienia.
Metody szkoleniowe: mini wykłady, warsztaty, ćwiczenia w formie treningów umiejętności, prezentacje
filmowe, dyskusje, analizy przypadków, spotkania z rodziną zastępczą. Szkolenia są prowadzone przez dwóch
trenerów Programu w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.
Termin, miejsce, ceny szkoleń i warsztatów: każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym. Szkolenia
i warsztaty mogą odbywać się w siedzibie Fundacji lub w miejscu dogodnym dla Zamawiającego.
Uwaga! Aktualne szkolenie w Krakowie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (szkolenie
podstawowe i/lub uzupełniające) odbędzie się:
I Sesja – od 23 do 25 lutego 2024 roku
II Sesja – od 1 do 3 marca 2024 roku
(w piątki początek szkolenia od godz. 15.30)
Ilość miejsc ograniczona! Ceny promocyjne! Zgłoszenia do 10 lutego 2024 roku
Kontakt i zgłoszenia: Fundacja Rodzina Plus – Danuta Wiecha
tel. kom. 604 432 306, e-mail: fundacja@rodzinaplus.org i/lub dpwiecha@poczta.fm

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY