1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Spotkanie świąteczne 2023

W grudniu odbyło się świąteczne spotkanie przyjaciół Fundacji Rodzina Plus. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy spędzić ten czas razem, śpiewać kolędy oraz wspominać wakacyjne chwile. Dziękujemy Naszym współpracownikom z CAS Swoszowice Corner Myślnik Kreatywna Edukacja Klub Rodziców w Kurdwanowie, wolontariuszom oraz wspaniałemu zespołowi Kwartet Smyczkowy ARCHI za pomoc w organizacji spotkania i Wasz udział.